El Salvador

14:00, 27/01/2022

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã thúc giục El Salvador loại bỏ Bitcoin khỏi hạng mục tiền tệ hợp pháp, với lý do về sự biến động “quá nguy hiểm” của nó.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia