FLC Thanh Hoá

08:07, 03/02/2021

Khu vực lập quy hoạch Khu đô thị sinh thái, khu du lịch ven sông Mã thuộc địa giới hành chính phường Quảng Cư, TP. Sầm Sơn, quy mô khoảng 117,3 ha, dự kiến dân số khoảng 6.735 người.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia