Fortex

11:40, 20/09/2019

Theo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, cơ quan quản lý đã nắm được thông tin liên quan đến diễn biến sập sàn của cổ phiếu FTM.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia