giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành

08:18, 02/09/2022

Đề nghị tăng chi giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành của UBND tỉnh Đồng Nai đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến các thành viên Hội đồng thẩm định nhà nước để làm rõ do đội vốn thêm hơn 8.200 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia