gian lận thu phí

06:43, 30/04/2021

Bộ GTVT đã yêu cầu hai nhà cung cấp dịch vụ tập trung cao độ, khắc phục các lỗi trong thu phí tự động không dừng, giải quyết triệt để các bất cập trong tháng 4. Tuy nhiên, đến nay, lỗi này vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Xử nhiều dự án BOT “ăn dày”
07:55, 25/08/2016
Ngọc Quang
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia