hải quân Anh

08:31, 25/06/2021

Ngày 23/6, tàu khu trục tên lửa HMS Defender của Hải quân Hoàng gia Anh xâm phạm hải giới và đi vào vùng biển của Nga trên Biển Đen.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia