hậu M&A

06:25, 27/08/2018

Vào ngày 12/09/2018 tại TP.HCM và ngày 22/09/2018 tại Hà Nội, Dale Carnegie Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo về văn hóa doanh nghiệp với chủ đề: “Biến đổi thái độ và hành động: Chiến lược giúp lãnh đạo cấ

Làn sóng M&A: Chờ mùa "bão nổi"
10:45, 27/08/2017
Hồ Hường
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia