HD Saison

10:29, 30/06/2020

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu rà soát, chấn chỉnh ngay hoạt động cấp tín dụng, thu hồi nợ tại: VPBank, FE Credit, HD SAISON, Shinhan Finance... sau thông tin về một khách hàng vay nợ tại FE Credit nhảy sông tự tử.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia