hệ sinh thái khu công nghiệp

15:45, 12/10/2022

Đoàn liên ngành tỉnh Kon Tum chỉ ra nhiều vi phạm trong việc cho thuê, quản lý và sử dụng đất tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia