hệ sinh thái khu công nghiệp

10:24, 26/11/2021

Hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thuận có quy mô 158,4 ha với tổng vốn đầu tư 1.621 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia