hệ số điều chỉnh giá đất

09:38, 19/08/2022

Hệ số điều chỉnh giá đất ở tại TP. Thủ Đức và các quận từ 3-15 lần, hệ số điều chỉnh cho đất ở của 5 huyện ngoại thành từ 8-15 lần bảng giá đất do Nhà nước ban hành.

Đồng Nai tăng hệ số giá đất năm 2019
15:45, 04/04/2019
Quốc Trực
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia