huyndai

16:37, 20/02/2020

Hôm qua, Huyndai thông báo, tập đoàn này sẽ đề cử Giám đốc Tài chính Kim Sang Hyun thay thế vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Chủ tịch Mong-Koo Chung. Việc bỏ phiếu đề cử sẽ được tiến hành trong cuộc họp ngày 19/3 tới.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia