Iceland

07:30, 26/03/2022

Những thiệt hại nặng nề do đại dịch và sự bất ổn ngày càng gia tăng khiến thế giới luôn nơm nớp trong lo lắng, nhưng có một tia sáng được tìm thấy trong tất cả những khó khăn: Đó là lòng nhân từ trong con người đang ngày một phát triển mạnh mẽ.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia