Khu đô thị Đại Sơn

09:00, 01/02/2021

Ngoảnh lại, một cái Tết đã đến. Có người bạn gọi cho tôi hỏi Tết năm nay thế nào dù đã đọc rất nhiều bài viết của tôi đăng trên trên báo. Người bạn này muốn tôi viết về chính tôi và có một góc nhìn về doanh nhân với ngày Tết.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia