kiều hối về Việt Nam

11:20, 25/10/2022

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho biết, kiều hối tiếp tục tăng trưởng dương qua từng quý là điểm tích cực, góp phần quan trọng không chỉ đối với các hoạt động đầu tư, sản xuất và tiêu dùng trong nước.

Tên "em" là Kiều hối
10:00, 07/11/2020
Phương Anh
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia