kinh doanh thu lỗ

13:45, 31/05/2019

Trong 5 tháng đầu năm, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã có quyết định hủy niêm yết bắt buộc với 14 cổ phiếu. Nguyên nhân chủ yếu do các công ty này kinh doanh thua lỗ trong 3 năm liên tiếp (2016-2018).

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia