kinh tế Myanmar

06:40, 09/04/2021

Hai năm sau khi mở xưởng may ở Myanmar, Li Dongliang đang đứng trước nguy cơ phải đóng cửa và sa thải 800 công nhân của mình.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia