làm từ thiện

11:28, 15/09/2022

Người sáng lập thương hiệu quần áo dã ngoại Patagonia - Yvon Chouinard và gia đình đã quyết định trao toàn bộ quyền sở hữu trong công ty cho các dự án từ thiện.

Bò lạc, tiền ngâm...
10:19, 25/05/2021
TGO
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia