lợi nhuận Techcombank

17:15, 28/05/2019

Lãnh đạo Techcombank cho biết, tổng doanh thu của ngân hàng không dựa vào bảng cân đối dư nợ, mà dựa trên nhiều dịch vụ tài chính của tất cả các phân khúc. Do đó, chính sách hạn chế cho vay sẽ không ả

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia