luật đất đai

17:00, 29/06/2022

Dù triển khai nhiều dự án theo kiểu không cần tuân thủ các quy định của luật pháp, nhưng không hiểu vì lý do gì tỉnh Hải Dương vẫn giao dự án mới cho Công ty Cổ phần Đầu tư Newland thực hiện.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia