"Make in Vietnam"

14:13, 24/12/2020

Hai giải pháp của VNPT đã được vinh danh tại Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam 2020” trong lễ Công bố và trao Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số make in Vietnam” năm 2020.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia