máy bay B-52

01:02, 07/08/2021

Ngày 28/7, lần phóng thử nghiệm thứ hai tên lửa siêu thanh mới nhất của Không quân Mỹ thất bại do các vấn đề kỹ thuật - Bộ Tư lệnh Không quân Mỹ cho biết trong một thông cáo báo chí.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia