Merck

10:06, 22/12/2021

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã sẵn sàng để cấp phép cho hai loại thuốc điều trị Covid-19 từ nhà sản xuất Pfizer Inc. và Merck & Co. ngay trong tuần này.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia