mức lương

13:57, 10/04/2021

Giám đốc điều hành McDonald’s Chris Kempczinski đã nhận được hơn 10,8 triệu USD tiền bồi thường cho năm 2020.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia