NAND

10:38, 20/10/2020

Intel Corp đã đồng ý bán lại mảng kinh doanh NAND của mình cho SK Hynix trong một thoả thuận trị giá 9 tỷ USD.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia