Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam

15:11, 04/11/2022

Tháng 10/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 30 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) bao gồm 10 đợt đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành và 20 đợt đấu thầu TPCP bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát hành.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia