Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong TPBank

Hôm qua, lúc 10:11

Ngân hàng Tiên Phong đã bán thành công 100 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư, tương ứng với 100% tổng số cổ phiếu chào bán. Có 14 nhà đầu tư chuyên nghiệp trong nước tham gia mua cổ phiếu TPB trong đợt chào bán này.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia