Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB)

15:05, 28/03/2019

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) đã thông qua việc chia cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 26,5%, kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 10.900 tỷ đ

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia