ngành vận tải biển

17:03, 20/03/2020

Theo đánh giá của Chứng khoán BIDV (BSC), ngành vận tải, săm lốp, điện, nhựa sẽ được hưởng lợi , ngành phân bón trung lập và ngành dầu khí sẽ chịu tác động tiêu cực từ việc giá dầu giảm.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia