nghỉ dưỡng

08:00, 15/05/2021

Airbnb Inc đã đánh bại dự đoán của Phố Wall về tổng số đặt phòng và doanh thu trong quý đầu tiên của năm 2021. Các chương trình tiêm chủng nhanh chóng và nới lỏng hạn chế đã khuyến khích nhiều người đăng ký thuê nhà nghỉ dưỡng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia