Nguyễn Kim

10:30, 26/03/2019

CTCP Đầu tư phát triển Nguyễn Kim vừa thông báo thực hiện chào mua công khai 1.364.563 cổ phiếu LDP của CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar), với giá 25.600 đồng/cp.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia