nhà sản xuất ô tô Nissan

14:50, 11/06/2019

Chủ tịch Fiat và chủ tịch Renault hiện đang tìm cách để “hồi sinh” lại thoả thuận sát nhập đã bị thu hồi trước đó.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia