nợ thuế

15:12, 05/11/2022

Hà Nội có 747 doanh nghiệp nợ thuế với số nợ khó thu và nợ có khả năng thu tại kỳ khóa sổ tháng 8/2022 là 87,5 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia