nợ thuế

14:10, 09/07/2021

Cục Thuế Hà Nội vừa công khai danh sách 916 doanh nghiệp lần đầu nằm trong diện nợ thuế khó thu, nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất tính đến thời điểm 31/5/2021. Tổng nợ mà cục Thuế Hà Nội cần phải thu ước tính lên tới 397,4 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia