nới lỏng hạn chế đi lại

11:30, 16/09/2021

Phó Chủ tịch Hà Nội cho biết, người dân trong các khu vực vùng xanh gồm 19 quận, huyện, thị xã trong trạng thái bình thường mới theo đánh giá của Sở Y tế sẽ được nới lỏng đi lại.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia