Nước Phần Lan

10:34, 29/06/2022

Thành viên NATO, Thổ Nhĩ Kỳ đã bãi bỏ quyền phủ quyết của mình đối với nỗ lực gia nhập liên minh của Phần Lan và Thụy Điển sau khi các điều khoản thương lượng và nhất trí được thống nhất.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia