phân lô tách thửa

17:40, 30/09/2022

Việc siết tín dụng khiến cả chủ đầu tư và khách hàng khó tiếp cận nguồn vốn đã tác động, dẫn đến cả nguồn cung và nguồn cầu trên thị trường bất động sản TP.HCM đều giảm mạnh.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia