phát hành cổ phiếu trả cổ tức

16:05, 17/08/2021

Với hơn 44,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty sẽ phải chi xấp xỉ 44,2 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia