phí bảo trì đường bộ

06:30, 09/12/2021

Để hỗ trợ cho doanh nghiệp lĩnh vực giao thông vận tải, Bộ Tài chính đề xuất giảm phí đường bộ thêm 6 tháng. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng cần miễn phí bảo trì đường bộ hết năm 2022.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia