Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI)

14:05, 19/04/2022

Để tận dụng các cơ hội từ RCEP, trước hết doanh nghiệp cần hiểu về Hiệp định cũng như các cam kết cụ thể để xây dựng được những kịch bản hành động tốt.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia