PXS

14:40, 25/05/2022

Trước đó, cổ phiếu PXS của Công ty CP Kết cấu Kim loại và Lắp máy dầu khí đang trong diện kiểm soát từ ngày 24/4/2020 do những vấn đề ngoại trừ trên BCTC kiểm toán tồn tại đã lâu.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia