quân đội Afghanistan

23:34, 19/07/2021

Trong 4 ngày qua, với hỏa lực yểm trợ của không quân, lực lượng an ninh và quân đội Afghanistan phối hợp với dân quân địa phương tái chiếm được 4 quận thuộc 3 tình khác nhau.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia