quy hoạch mạng lưới đường bộ

07:45, 05/10/2022

Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận. Sơ bộ tổng mức đầu tư hai đoạn tuyến này khoảng hơn 3.900 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia