RCEP

16:42, 25/05/2022

Nhờ Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) xuất khẩu thủy sản sang Australia dự báo tăng mạnh nhờ lộ trình giảm thuế.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia