REE

07:40, 21/09/2019

UBND TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Công ty hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIID), sau khi hoàn thành đồ án quy hoạch dự án khu đô thị mới phường Quang Trung, có phương án nghiên cứu đề xuất vớ

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia