Saigon One Tower

19:05, 29/03/2018

VAMC cho biết Tòa nhà Saigon One Tower được VAMC bán đấu giá với khởi điểm dự kiến của khối tài sản này là 6.110 tỷ đồng để xử lý nợ xấu hơn 7.000 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia