Savico

09:10, 12/10/2018

CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico, SVC) vừa công bố thông tin sẽ tăng chỉ tiêu lãi ròng năm 2018 từ mức 200 tỷ đồng, tức tăng 43% so với mức 140 tỷ đề ra trước đó. Tương ứng, thu nhập cổ đông công

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia