smartphone

10:50, 10/05/2022

Một số tin tức rò rỉ cho thấy phiên bản iPhone 14 Pro sẽ có tỷ lệ khung là 20:9.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia