tài khoản chứng khoán

18:30, 04/08/2022

Trong tháng 7, số tài khoản giao dịch của nhà đầu tư trong nước mở mới là 199.128 tài khoản, giảm 57% so với số tài khoản mở mới của tháng 6. Trong tháng 7 vừa qua, số tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước còn bị giảm mất 3.279 tài khoản.

Động thái mới của dòng tiền ngoại
07:35, 09/08/2020
Tuệ Minh
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia