tài khoản chứng khoán

17:30, 02/06/2021

Trong tháng 5 có tới 113.674 tài khoản nhà đầu tư trong nước mở mới, trong đó có 113.543 tài khoản từ các nhà đầu tư cá nhân và 131 tài khoản từ các tổ chức, đây là con số kỷ lục từ trước tới nay.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia