thoả thuận nước thứ ba an toàn

10:20, 20/08/2019

Trong nỗ lực nhằm đẩy mạnh một thoả thuận tị nạn giữa Hoa Kỳ và Guatemala, một số quan chức cấp cao tại Hoa Kỳ đã đề nghị tăng gấp ba lần số lượng thị thực lao động tạm thời cho người Guatemala.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia