thu hút vốn đầu tư

15:10, 08/07/2021

Trong 174 dự án đăng ký đầu tư vào hai khu kinh tế và ba khu công nghiệp hiện có 116 dự án đã đi vào hoạt động, với tổng số vốn trên 104.580 tỷ đồng đăng ký đầu tư.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia