thu ngân sách

09:27, 01/05/2021

Tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện 4 tháng đầu năm của Hà Nội là 92.117 tỷ đồng, đạt 39,1% dự toán Trung ương giao (đạt 36,7% dự toán Thành phố giao).

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia